”Jag anser att, ju mer hjälplöst ett djur är, desto mer är det berättigad till att beskyddas av människan från människans grymhet.”

– Mohandas Gandhi